سابین تجارت آریا - هدیه کارت آریا

شرکت سابین تجارت آرﯾﺎ (سهامی ﺧﺎص) متعلق ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ، اراﺋﻪ دهنده ﺧﺪﻣﺎت پرداخت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ با مجوز پرداخت یاری از بانک مرکزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ هدف اراﺋﻪ راهکار‌های ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻋﺮﺻﻪ‌ی ﺳﺮوﯾﺲ های ﺑ‌روز ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮوش، ﻧﺼﺐ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎه‌های کارتخوان و اراﺋﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ، صدور کارت هدیه مجازی و فیزیکی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻧﻤﻮد و در کوتاه ﻣﺪت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اراﺋﻪ همه اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﮔﺮدﯾﺪ . کارت هدیه ایران زمین به صورت فیزیکی و مجازی از سایت کارت هدیه آریا (aryagiftcard.ir) به صورت 24 ساعته در تمام طول هفته با طرح های دلخواه قابل سفارش گذاری می باشد.

شرایط درخواست کارت هدیه مجازی ایران زمین :

کارت‌ هدیه مجازی، کارتی است بی نام که دارای ماهیت خرید بوده و به دارنده آن اجازه می دهد به دفعات تاسقف موجودی کارت اقدام به خرید کالا و خدمات از طریق اپلیکیشن های پرداخت و کلیه درگاههای اینترنتی کشورنماید. استفاده شما از وب سایت سامانه فروش اینترنتی کارت هدیه مجازی به معنی توافق کامل شما با شرایط مندرج در این صفحه می باشد:

حقوق و قوانين:

1. كاربران باید هنگام سفارش کارت مورد نظر خود، فرم سفارش را با اطلاعات صحيح و به صورت كامل تکمیل نمايند.

2. کارمزد صدور این کارت مبلغ 15.000 ریال میباشد که در صورت پرداخت موفق سفارش شما انجام خواهد شد.

3. این سایت، به اطلاعات خصوصی شما که از خدمات سايت استفاده مي كنید، احترام گذاشته و حفاظت از آن را جزء وظایف خویش می داند.

4. کارت هدیه مجازی قابلیت شارژ از حداقل مبلغ 200.000 ريال تا سقف مبلغ 20.000.000 ريال را دارد.

5. مبلغ صدور و شارژ این کارت قابلیت برگشت ندارد.

6. کارت هدیه مجازی می تواند حاوی پیام تبریک متنی و صوتی سفارش دهنده (شما) 15 ثانیه ای به گیرنده کارت (هدیه گیرنده) باشد .

7. سفارش کارت و ثبت پیام صوتی نیاز به تائید کارشناس مربوطه می باشد و تائیدیه فوق در حال حاضر تنها در ساعات اداری امکان پذیر است. این تائیدیه در ساعات اداری در اسرع وقت و کمترین زمان ممکن انجام می گردد . لازم به ذکر است متعاقبا این درخواست ها در کل ساعات شبانه روز نیز امکان ثبت و تائید خواهند داشت.

*درنظر داشته باشید چنانچه درخواست ها بعد از ساعات اداری به ثبت برسد در اولین ساعات کاری روز بعد تائید آن انجام خواهد شد . (ساعات کاری 8 الی 17 عصر می باشد)

8. اطلاعات کارت هدیه خریداری شده فقط برای فرد مورد نظر شما ارسال خواهد شد و امکان استفاده از آن برای خریدار وجود ندارد .

9. اطلاعات کارت هدیه خریداری شده فقط برای یک شماره تلفن همراه تعریف شده ارسال خواهد شد و امکان ارسال مجدد به سایر شماره ها را ندارد .