بدترین کادویی که گرفتی چی بود؟

اینجا از خاطره بدترین کادویی که گرفتی برامون بنویس تا یه کادوی خوب از ما جایزه بگیری :)

متاسفانه مرورگر شما از قرعه شانس پیتشبانی نمی کند، از مرورگر دیگری استفاده نمایید.

تصویر جایزه
مشتری گرامی لطفاً به موارد زیر توجه فرمایید.
  • شماره ملی و شماره همراه باید به نام یک فرد باشد.
  • تاریخ تولد باید صحیح وارد شود.

بدترین کادویی که گرفتی چی بود؟
خاطرتو برامون بنویس و جایزه بگیر...
ثبت خاطره